ICTNews
Tag

Windows

Tin tức về Windows mới nhất

Vì sao ổ đĩa mặc định trên Windows dùng chữ C?icon

Vì sao ổ đĩa mặc định trên Windows dùng chữ C?icon

Thay vì A hoặc B, hệ điều hành Windows sử dụng chữ C để đại diện cho ổ đĩa mặc định của hệ thống.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị