ICTNews
Tag

vùng đỏ

Tin tức về vùng đỏ mới nhất

File Excel phân chia vùng xanh, vùng đỏ được chia sẻ mạng là không chính xácicon

File Excel phân chia vùng xanh, vùng đỏ được chia sẻ mạng là không chính xácicon

Những ảnh chụp các file Excel về vùng xanh, vùng đỏ đang lan truyền trên mạng là không chính xác vì dữ liệu chống dịch thay đổi thường xuyên.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị