ICTNews
Tag

Virtual Digital World 2021

Tin tức về Virtual Digital World 2021 mới nhất

CMC tham dự triển lãm trực tuyến ITU Virtual Digital World 2021icon

CMC tham dự triển lãm trực tuyến ITU Virtual Digital World 2021icon

Tại Triển lãm trực tuyến Thế giới số (ITU Digital World) 2021, Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ thế mạnh ở các mảng: Điện toán đám mây, bảo mật, chuyển đổi số và công nghệ nghiên cứu, ứng dụng.   

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị