Trung Quốc

Pacific Networks được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ từ năm 2002. Với 4 phiếu thuận và 0 phiếu chống, FCC đã thu hồi giấy phép của nhà mạng. Như vậy, Pacific Networks là nhà mạng thứ tư của Trung Quốc rơi vào hoàn cảnh này kể từ năm 2019. FCC cho rằng Pacific Networks và ComNet do chính phủ Trung Quốc gián tiếp sở hữu và kiểm soát.

Tháng 3/2021, FCC phát hiện Pacific Networks không “xua tan được những quan ngại sâu sắc liên quan đến việc duy trì thẩm quyền cung cấp dịch vụ viễn thông tại Mỹ” và bắt đầu quá trình thu hồi giấy phép của hãng. Trong vòng 60 ngày, FCC sẽ lấy lại hai Mã điểm báo tín hiệu quốc tế (ISPC) gán cho ComNet trong năm 2001 và 2003.

Tháng 1, FCC bỏ phiếu tước giấy phép của chi nhánh China Unicom tại Mỹ, cũng với lý do quan ngại an ninh quốc gia. Theo FCC, China Unicom America do chính phủ Trung Quốc sở hữu và kiểm soát. Nhà mạng này đang cung cấp các dịch vụ mạng riêng ảo di động, dịch vụ thuê kênh riêng quốc tế (IPLC), đường truyền Ethernet riêng (EPL), dịch vụ chuyển tiếp IP, đám mây.

 

Tháng 10/2021, FCC thu hồi giấy phép của China Telecom America. Năm 2019, FCC bác hồ sơ thầu cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ của China Mobile với lý do an ninh quốc gia.

Du Lam (Theo Nikkei)

NFT lịch sử Trung Quốc ‘cháy hàng’ sau 2 tiếng mở bán

NFT lịch sử Trung Quốc ‘cháy hàng’ sau 2 tiếng mở bán

Ngày 14/3, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng - SCMP phát hành bộ sưu tập NFT đầu tiên với nội dung là các sự kiện lịch sử trong năm 1997.