Các phong trào thi đua yêu nước đem lại nhiều kết quả

Bám sát các Nghị quyết Trung ương, vận dụng cơ chế chính sách nhà nước, thay đổi cách làm và sử dụng hiệu quả công cụ thi đua khen thưởng, trong giai đoạn 2015-2019, Tập đoàn VNPT đã hưởng ứng các phong trào thi đua của Chính phủ, đồng thời phát động và tổ chức các phong trào thường xuyên, đa dạng về hình thức như thi đua theo đợt ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề…

VNPT,Đại hội Thi đua yêu nước,viễn thông
Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho VNPT - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Khối đơn vị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;

Với việc triển khai phong trào ”VNPT cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, đã có 57/63 tỉnh/TP có 100% xã hoàn thành tiêu chí có internet đến thôn; 47/63 tỉnh/TP có 100% xã hoàn thành tiêu chí có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Toàn tập đoàn VNPT đã chi hơn 11.400 tỷ đồng để thực hiện các dự án, công trình hạ tầng viễn thông, các sản phẩm dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, VNPT cũng đã chi hơn 500 tỷ đồng đóng góp với các địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp để tham gia đầy đủ, thực hiện tốt nghĩa vụ của đơn vị đối với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

VNPT,Đại hội Thi đua yêu nước,viễn thông
15 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Tập đoàn VNPT giai đoạn 2015 – 2019 được tôn vinh;

Trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong giai đoạn 2015 - 2019, Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Kết quả, toàn Tập đoàn đã chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội như: Hỗ trợ người nghèo, xóa nhà tạm, làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ biên giới, hải đảo, đồng bào bị thiên tai; triển khai có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đối với 02 huyện Mường Tè, Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

Hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong giai đoạn 2015 - 2019, với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao năng suất lao động, áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn VNPT đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Sáng tạo VNPT”…

VNPT,Đại hội Thi đua yêu nước,viễn thông
12 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Tập đoàn VNPT giai đoạn 2015 – 2019 được tôn vinh;

 Kết quả, với 08 cam kết phục vụ khách hàng, chương trình “Nụ cười VNPT” đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên giao dịch, bán hàng của VNPT. Điểm nổi bật đạt được thông qua phong trào Nụ cười VNPT là từng người lao động đã nâng cao được ý thức trách nhiệm xây dựng đơn vị, luôn lấy phương châm ”Trao nụ cười nhận niềm tin” để giữ khách hàng, phát triển khách hàng, bảo vệ uy tín, thương hiệu của VNPT trong hoạt động kinh doanh. Trong 05 năm qua, trên 1200 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chương trình Nụ cười VNPT đã được Tập đoàn và Công đoàn VNPT động viên, khen thưởng.

 

Thông qua phong trào “Chất lượng VNPT” với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng phục vụ, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực phục vụ, kinh doanh về viễn thông và công nghệ thông tin, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội.

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến của Tập đoàn VNPT trong những năm qua đã gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tăng năng suất lao động. Từ năm 2016 đến nay, đã có trên 24.000 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó hơn 2.000 sáng kiến tiêu biểu đã được xét công nhận cấp Tập đoàn, với tổng giá trị làm lợi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hàng năm, Tập đoàn đã tổ chức thường xuyên cuộc thi “Sáng tạo VNPT” các cấp. Cuộc thi đã thu hút các ý tưởng, giải pháp sáng tạo giúp Tập đoàn và các đơn vị giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp bách trong sản xuất kinh doanh. Qua tổng kết cuộc thi do Tập đoàn và Công đoàn VNPT phát động trong giai đoạn vừa qua, đã có gần 3.000 giải pháp sáng tạo được đưa ra từ cấp cơ sở, trong đó hơn 260 giải pháp xuất sắc đã được Tập đoàn xét trao giải. Tập đoàn VNPT đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng 104 bằng “Lao động sáng tạo”.

VNPT,Đại hội Thi đua yêu nước,viễn thông
03 nhóm tác giả của 03 sản phẩm Giải pháp Trục liên thông văn bản quốc gia; Giải pháp Cổng dịch vụ công quốc gia; Giải pháp Phần mềm quản lý bệnh viện VNPT HIS được tôn vinh

Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Tập đoàn VNPT, ông Đỗ Vũ Anh, thành viên Hội đồng thành viên VNPT khẳng định, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua của Tập đoàn VNPT đã được gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Nhìn chung, các phong trào thi đua đã động viên và hợp lực được sức mạnh tập thể, phát huy được sự sáng tạo của đông đảo cán bộ công nhân viên, trở thành động lực quan trọng góp phần tích cực vào việc giúp Tập đoàn VNPT hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước,... Đặc biệt, từ năm 2015 đến 2018, VNPT liên tiếp đạt tăng trưởng lợi nhuận trên 20%. VNPT đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số. Vai trò, vị thế của VNPT trong chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử đang ngày càng được thể hiện rõ nét. 

Đoàn kết, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành chiến lược phát triển giai đoạn 2020 -2015

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của Tập đoàn VNPT, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã đánh giá cao những kết quả mà Tập đoàn VNPT đã đạt được trong trong phong trào thi đua của VNPT giai đoạn 2015-2019, đồng thời đề nghị, thời gian tới, Tập đoàn VNPT tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cooacs phong trào thi đua khen thưởng cho phù hợp và đáp ứng các yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử.

Giai đoạn 2020 - 2025 là khoảng thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Tập đoàn VNPT sau tái cơ cấu. Theo tinh thần đó, công tác thi đua, khen thưởng của Tập đoàn VNPT sẽ tập trung thực hiện mục tiêu phát huy được sức mạnh tập thể của cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn, tạo sự phát triển sâu rộng, lan tỏa đến từng đơn vị cơ sở và từng người lao động, đẩy mạnh sự đổi mới toàn diện Tập đoàn, thực hiện chiến lược VNPT 4.0; chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một doanh nghiệp số, hoạt động toàn bộ trên môi trường số thông qua việc xây dựng chiến lược và lộ trình số hóa công tác quản trị, vận hành doanh nghiệp từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc; chuyển đổi dần từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang một nhà cung cấp dịch vụ số, hướng tới trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và Trung tâm giao dịch số của khu vực châu Á.

 “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, với tinh thần thi đua, đổi mới, Đại hội Thi đua Tập đoàn lần thứ V biểu thị tinh thần quyết tâm, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn VNPT quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và chiến lược phát triển Tập đoàn trong các giai đoạn tiếp theo, góp phần để Tập đoàn VNPT ngày càng phát triển lớn mạnh, bền vững và quyết tâm trở thành trụ cột CNTT của quốc gia trong lộ trình hướng tới xây dựng Việt Nam số.

 Anh Thư