ICTNews
Viễn thông»

Chính sách

90.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác bị xử lý năm 2020icon

90.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác bị xử lý năm 2020icon

Các thuê bao bị xác định thực hiện hành vi phát tán cuộc gọi rác sẽ bị khóa chiều gọi đi đối với thuê bao nội mạng và khóa chiều gọi đến đối với thuê bao liên mạng.  

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị