ICTNews
Viễn thông»

5G

Nhà mạng Hàn Quốc dùng chung mạng 5G tại nông thônicon

Nhà mạng Hàn Quốc dùng chung mạng 5G tại nông thônicon

Ba nhà mạng lớn của Hàn Quốc sẽ chia sẻ mạng 5G tại các thị trấn ven biển, khu vực nông thôn nhằm tăng tốc triển khai mạng di động thế hệ mới.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị