ICTNews
Viễn thông»

5G

Ericsson dự báo thuê bao 5G vượt 1 tỷ trong năm nayicon

Ericsson dự báo thuê bao 5G vượt 1 tỷ trong năm nayicon

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Thụy Điển Ericsson vừa công bố báo cáo, dự đoán thuê bao 5G toàn cầu sẽ vượt 1 tỷ trong năm 2022 nhờ Trung Quốc và Bắc Mỹ.  

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị