ICTNews
Viễn thông
MobiFone rà soát thông tin thuê bao, sẵn sàng thử nghiệm Mobile Moneyicon

MobiFone rà soát thông tin thuê bao, sẵn sàng thử nghiệm Mobile Moneyicon

Việc quyết liệt rà soát thông tin thuê bao không chỉ để triệt tiêu SIM rác, bảo vệ quyền lợi người dùng mà còn giúp MobiFone tạo nền tảng, tiền đề tiến tới cung cấp các dịch vụ tài chính mới gắn với định danh khách hàng như Mobile Money.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị