ICTNews
Tag

viễn thông

Tin tức về viễn thông mới nhất

Thị trường dồn dập đón mạng di động mới, Local chính thức chào sânicon

Thị trường dồn dập đón mạng di động mới, Local chính thức chào sânicon

Công ty Cổ phần Viễn thông Asim vừa nhận giấy phép mạng di động và trở thành nhà mạng di động thứ 8 trên thị trường viễn thông Việt Nam

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị