ICTNews
Tag

viễn thông

Tin tức về viễn thông mới nhất

Thanh Hóa sẽ xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minhicon

Thanh Hóa sẽ xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minhicon

Hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin tại Thanh Hóa được đầu tư hiện đại, kết nối băng rộng liên thông đa chiều, an toàn, đảm bảo hạ tầng truyền dẫn cho xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị