D.T(theo Newsflare)

 
Cô gái vừa đi bộ vừa nghe điện thoại khiến 3 ô tô đâm liên hoàn

Cô gái vừa đi bộ vừa nghe điện thoại khiến 3 ô tô đâm liên hoàn

Vừa đi bộ dưới lòng đường vừa nghe điện thoại, cô gái khiến 3 chiếc ô tô đâm nhau rồi thản nhiên bỏ đi.