D.T(tổng hợp)

 
Cướp phi thân qua cửa sổ xe buýt chạy trốn

Cướp phi thân qua cửa sổ xe buýt chạy trốn

Tên cướp đã lao ra đường qua cửa sổ xe buýt chạy thoát thân sau khi bị phát hiện lấy điện thoại của một phụ nữ trên xe.