D.T(theo Newsflare)

 
Phá tan nát cây ATM, điều bất ngờ khiến 2 tên trộm sợ hãi

Phá tan nát cây ATM, điều bất ngờ khiến 2 tên trộm sợ hãi

Hai tên trộm bịt kín mặt dùng xà beng phá cây ATM để trộm tiền thì điều bất ngờ xảy ra khiến chúng vứt vội 'đồ nghề' bỏ chạy.