D.T(theo Newsflare)

 
Hành động của tài xế xe hơi giúp người giao hàng xe máy gây xúc động

Hành động của tài xế xe hơi giúp người giao hàng xe máy gây xúc động

Hai tài xế xe hơi khiến người xem xúc động bởi hành động giúp người giao hàng đi xe máy trước gió bão mạnh khủng khiếp.