D.T(theo Newsflare)

 
Người đàn ông sống sót thần kỳ khi rơi từ tầng 9

Người đàn ông sống sót thần kỳ khi rơi từ tầng 9

Một người đàn ông sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tầng 9 của một tòa nhà cao tầng xuống xe BMW.