D.T(theo Newsflare)

Kéo sập ATM, nhóm trộm vẫn buộc phải lên xe tháo chạy

Kéo sập ATM, nhóm trộm vẫn buộc phải lên xe tháo chạy

Hai lần buộc dây vào cây ATM để kéo sập xuống đường, nhưng nhóm trộm vẫn buộc phải lên xe bán tải tháo chạy.