D.T(theo Dailymail)

 
Điều hãi hùng xảy ra khi 5 đứa trẻ đốt pháo trên nắp cống

Điều hãi hùng xảy ra khi 5 đứa trẻ đốt pháo trên nắp cống

Hình ảnh 5 đứa trẻ rủ nhau đốt pháo trên nắp cống và cảnh tượng hãi hùng xảy ra khiến người xem video lạnh gáy.