D.T(theo Newsflare)

 
Phút kinh hoàng xe trộn bê tông rơi từ cầu vượt cao 7m

Phút kinh hoàng xe trộn bê tông rơi từ cầu vượt cao 7m

Chiếc xe trộn bê tông bất ngờ rơi khỏi cầu vượt cao hơn 7m xuống đất khiến những người chứng kiến một phen kinh hãi.