D.T(theo Newsflare)

 
Pha giúp bạn đậu xe đâm xuyên cửa hàng quần áo

Pha giúp bạn đậu xe đâm xuyên cửa hàng quần áo

Chiếc ô tô bất ngờ lao vào một cửa hàng quần áo khiến 2 nữ nhân viên sợ hãi bỏ chạy.