D.T(Theo New York Post)

 
Đổ cồn nướng mực, lửa bao trùm 2 mẹ con

Đổ cồn nướng mực, lửa bao trùm 2 mẹ con

Quả cầu bùng lên dữ dội do cồn gây ra khiến một phụ nữ và đứa con nhỏ bị bỏng.