D.T(theo Dailymail)

 
Đang cướp ngân hàng vẫn dừng để "buôn" điện thoại

Đang cướp ngân hàng vẫn dừng để "buôn" điện thoại

Tên cướp xách dao vào ngân hàng cướp đúng lúc có chuông điện thoại reo. Hắn dừng việc cướp đứng buôn điện thoại... cho đến khi bị bắt.