ICTNews
Tag

Vệ tinh

Tin tức về Vệ tinh mới nhất

Sáng mai vệ tinh NanoDragon sẽ phóng lên quỹ đạoicon

Sáng mai vệ tinh NanoDragon sẽ phóng lên quỹ đạoicon

NanoDragon là vệ tinh Make in Vietnam. Đây là sản phẩm của một nhóm các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nghiên cứu, phát triển.   

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị