ICTNews
Tag

ứng dụng số

Tin tức về ứng dụng số mới nhất

Viettel sẽ hỗ trợ chuyển đổi số ngành kỹ thuật quân độiicon

Viettel sẽ hỗ trợ chuyển đổi số ngành kỹ thuật quân độiicon

Viettel sẽ phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, ứng dụng số phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, điều hành ngành kỹ thuật quân đội.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị