ICTNews
Tag

ứng dụng gọi xe

Tin tức về ứng dụng gọi xe mới nhất

Nhìn lại năm 2021 của thị trường ứng dụng gọi xe Việt Namicon

Nhìn lại năm 2021 của thị trường ứng dụng gọi xe Việt Namicon

Hoạt động bị ảnh hưởng khi nhiều dịch vụ phải dừng hoạt động trong bối cảnh dịch Covid-19, các ứng dụng gọi xe tập trung vào dịch vụ giao hàng, đi chợ hộ và đẩy mạnh hệ sinh thái không tiền mặt, xem đây là động lực tăng trưởng mới.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị