ICTNews
Tag

ứng dụng bluezone

Tin tức về ứng dụng bluezone mới nhất

Khắc phục lỗ hổng công nghệ tấn công Covid-19icon

Khắc phục lỗ hổng công nghệ tấn công Covid-19icon

Mặc dù các ứng dụng VHD, NCOVI, Bluezone đã được liên thông để cho người dân khai báo để phòng chống Covid-19, nhưng vẫn có những kẽ hở để các đối tượng không tự giác né tránh.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị