ICTNews
Tag

tuyển sinh

Tin tức về tuyển sinh mới nhất

PTIT sắp mở ngành mới Khoa học máy tính định hướng dữ liệuicon

PTIT sắp mở ngành mới Khoa học máy tính định hướng dữ liệuicon

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học máy tính theo định hướng khoa học dữ liệu của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa được Hội đồng thẩm định thông qua. Nhà trường dự kiến tuyển sinh và đào tạo ngành này từ năm nay.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị