ICTNews
Tag

tuyển dụng nhân sự

Tin tức về tuyển dụng nhân sự mới nhất

85% doanh nghiệp Việt dùng phần mềm “ngoại” để quản trị nhân sựicon

85% doanh nghiệp Việt dùng phần mềm “ngoại” để quản trị nhân sựicon

Phần lớn doanh nghiệp trong nước hiện nay chỉ chú trọng tập trung vào nguồn lực, việc áp dụng công nghệ trong quản lý nhân sự chưa được doanh nghiệp Việt chú trọng.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị