ICTNews
Tag

truyền hình ott

Tin tức về truyền hình ott mới nhất

Thống nhất quy định quản lý việc phát hành, phổ biến phim trên Interneticon

Thống nhất quy định quản lý việc phát hành, phổ biến phim trên Interneticon

Các nội dung truyền hình theo yêu cầu, đặc biệt là phim đang chiếm thời lượng lớn nhưng nhiều nền tảng xuyên biên giới chưa chịu sự quản lý và không ít bộ phim ngang nhiên trình chiếu trên Internet mà chưa có giấy phép.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị