ICTNews
Tag

trump

Tin tức về trump mới nhất

Brazil xem xét cho Huawei đấu thầu 5G ngay khi Trump rời Nhà Trắngicon

Brazil xem xét cho Huawei đấu thầu 5G ngay khi Trump rời Nhà Trắngicon

Sự ra đi của chính quyền Trump và các yếu tố chi phí là những nguyên nhân chính được xem xét trong chuyển động của chính phủ Brazil.  

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị