ICTNews
Tag

trò chơi điện tử

Tin tức về trò chơi điện tử mới nhất

Địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải lắp camera giám sát 24/24icon

Địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài phải lắp camera giám sát 24/24icon

Từ tháng 2/2022, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải có thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong điểm kinh doanh 24/24h và lưu trữ dữ liệu 180 ngày.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị