ICTNews
Tag

Trạm vũ trụ quốc tế

Tin tức về Trạm vũ trụ quốc tế mới nhất

Ngắm Trái Đất từ Trạm Vũ trụ Quốc tếicon

Ngắm Trái Đất từ Trạm Vũ trụ Quốc tếicon

Phi hành gia Thomas Pesquet người Pháp đã chụp hàng nghìn bức ảnh xung quanh Trái Đất trong 6 tháng làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị