Cụ thể, mỗi học sinh THPT sẽ dự kiểm tra 3 bài thi, trong đó có 2 môn bắt buộc (Toán, Tiếng Anh) và một môn tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Mỗi học sinh Giáo dục thường xuyên dự kiểm tra 2 bài, trong đó có 1 môn bắt buộc là môn Toán và một môn tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Các bài kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Đối với môn Ngữ văn và các môn Ngoại ngữ khác (tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật), thủ trưởng các nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra khảo sát đảm bảo khách quan, phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát 3 lần. Lần thứ nhất vào các ngày 29,30,31 tháng 5/2020.

Lần thứ hai vào các ngày 19,20,21 tháng 6/2020. Lần thứ ba vào các ngày 10,11,12 tháng 7/2020.

Cụ thể lịch kiểm tra khảo sát lần thứ nhất như sau:

Học sinh lớp 12 của Hà Nội thi thử trực tuyến vào cuối tháng 5