ICTNews
Tag

tiền điện tử

Tin tức về tiền điện tử mới nhất

Cho phép người dùng đổi tài sản trong game thành tiền số, cổ phiếu một công ty tăng gần 700%icon

Cho phép người dùng đổi tài sản trong game thành tiền số, cổ phiếu một công ty tăng gần 700%icon

Dựa theo công nghệ blockchain, Mir4 cho phép người chơi chuyển đổi tài sản trong game thành một loại tiền điện tử có thể giao dịch, trong khi nhân vật vẫn đi săn và chiến đấu trong thế giới ảo.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị