ICTNews
Tag

tiêm chủng

Tin tức về tiêm chủng mới nhất

Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19icon

Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19icon

Người dân cần chụp lại giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do điểm tiêm chủng cấp để đề nghị cập nhật chứng nhận bản điện tử, nếu thấy thông tin chưa có hoặc chưa đúng.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị