ICTNews
Tag

tiêm chủng Covid

Tin tức về tiêm chủng Covid mới nhất

Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng Covid-19 hộ người thân trên 65 tuổiicon

Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng Covid-19 hộ người thân trên 65 tuổiicon

Trên Cổng thông tin tiemchungcovid19.gov.vn, mọi người có thể đăng ký tiêm chủng Covid-19 cho người thân, bao gồm những người cao tuổi vốn không thông thạo cách thức sử dụng máy tính và mạng Internet.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị