ICTNews
Tag

thuật toán Google

Tin tức về thuật toán Google mới nhất

Quảng cáo gia tăng, thuật toán thay đổi: có phải Google ngày càng tệ?icon

Quảng cáo gia tăng, thuật toán thay đổi: có phải Google ngày càng tệ?icon

Google hiện đang thống trị thị trường duyệt web và quảng cáo web.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị