ICTNews
Tag

thứ trưởng Phan Tâm

Tin tức về thứ trưởng Phan Tâm mới nhất

ITU Digital World là tiền đề để Việt Nam và ITU chung tay xây dựng thế giới sốicon

ITU Digital World là tiền đề để Việt Nam và ITU chung tay xây dựng thế giới sốicon

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh, ITU Digital World là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực, dẫn dắt trong hợp tác quốc tế, cùng ITU và các nước thành viên triển khai những sáng kiến toàn cầu.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị