ICTNews
Tag

thời sự

Tin tức về thời sự mới nhất

Cuối năm nay, 100% dịch vụ công của Bộ TT&TT có thể tiếp nhận, định danh và thanh toán onlineicon

Cuối năm nay, 100% dịch vụ công của Bộ TT&TT có thể tiếp nhận, định danh và thanh toán onlineicon

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Trung tâm Thông tin và Cục Tin học hóa đã thống nhất cách làm để đến cuối năm nay tất cả các dịch vụ công của Bộ TT&TT đều có thể tiếp nhận, định danh và thanh toán online.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị