ICTNews
Tag

thế giới di động

Tin tức về thế giới di động mới nhất

Cùng với TopZone, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2023icon

Cùng với TopZone, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2023icon

'Hy vọng trong tương lai gần, TopZone góp phần thay đổi diện mạo ngành bán lẻ công nghệ Việt Nam, khi đó, Apple sẽ nhìn nhận Việt Nam là thị trường cấp 1 giống như Singapore và các nước phát triển trong khu vực” - CEO Hiểu Em chia sẻ.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị