ICTNews
Tag

Thần kỳ Đài Loan

Tin tức về Thần kỳ Đài Loan mới nhất

"Thần kỳ Đài Loan" và lời giải từ sản xuất công nghệ caoicon

'Thần kỳ Đài Loan' và lời giải từ sản xuất công nghệ caoicon

Đài Loan gắn liền với cụm “Thần kỳ Đài Loan”, ý chỉ quá trình công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ 20.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị