ICTNews
Tag

sử dụng

Tin tức về sử dụng mới nhất

Hướng dẫn sử dụng Picture-in-Picture trên iPhone toàn tậpicon

Hướng dẫn sử dụng Picture-in-Picture trên iPhone toàn tậpicon

Picture-in-Picture giúp người dùng có thể vừa xem video vừa giải quyết công việc khác ngay trên iPhone. Bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ và di chuyển khung hình nếu muốn.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị