ICTNews
Tag

Sóng và máy tính cho em

Tin tức về Sóng và máy tính cho em mới nhất

Qualcomm và Quỹ Dariu đưa máy tính đến với học sinh tại các vùng nông thôn ở Việt Namicon

Qualcomm và Quỹ Dariu đưa máy tính đến với học sinh tại các vùng nông thôn ở Việt Namicon

Khoảng 100.000 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 80 trường học nông thôn đã được trang bị các nền tảng kỹ thuật để phát triển các kỹ năng cần thiết.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị