ICTNews
Tag

smartphone

Tin tức về smartphone mới nhất

Huawei muốn sản xuất sản phẩm ‘hạng nhất’ từ linh kiện ‘hạng ba’icon

Huawei muốn sản xuất sản phẩm ‘hạng nhất’ từ linh kiện ‘hạng ba’icon

Chiến lược mới của Huawei có thể dẫn đến sự vắng mặt tại một số thị trường, khách hàng và sản phẩm.  

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị