ICTNews
Tag

Silicon Valley

Tin tức về Silicon Valley mới nhất

Đằng sau sự lên ngôi của người Ấn tại Silicon Valleyicon

Đằng sau sự lên ngôi của người Ấn tại Silicon Valleyicon

Microsoft, Google, IBM, Twitter, Adobe và nhiều công ty có ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ khác đều có một điểm chung, đó là vị trí điều hành cao nhất do những người gốc Ấn nắm giữ.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị