ICTNews
Tag

shipper

Tin tức về shipper mới nhất

Nhu cầu tuyển dụng tài xế, shipper tăng mạnhicon

Nhu cầu tuyển dụng tài xế, shipper tăng mạnhicon

Trong giai đoạn bình thường mới, nhu cầu tuyển dụng tài xế và lực lượng giao hàng tại các doanh nghiệp tăng vượt hơn nguồn cung.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị