ICTNews
Tag

sàn thương mại điện tử du lịch

Tin tức về sàn thương mại điện tử du lịch mới nhất

Viettel xây dựng sàn thương mại điện tử du lịch, cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệpicon

Viettel xây dựng sàn thương mại điện tử du lịch, cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệpicon

Xây dựng một sản phẩm du lịch trực tuyến ngay trong đại dịch, Viettel mong muốn cộng hưởng được sức mạnh của các doanh nghiệp Việt và cơ quan quản lý Nhà nước thông qua Travelbook.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị