Những trợ lý trí tuệ nhân tạo như của Google sẽ mang đến trải nghiệm thú vị và dần khiến cuộc sống trở nên tiện nghi hơn. Với trợ lý ảo Google trên điện thoại, người dùng hoàn toàn có thể thiết lập để nói chuyện gần như tức thì mà không cần động tay mở ứng dụng Google Assistant.

Về cơ bản người dùng điện thoại cần mở ứng dụng Google Assistant để nói chuyện với "chị Google"; hay với một số máy Android đã tích hợp sẵn, người dùng cần bấm giữ nút Home để bắt đầu. Mặc dù vậy người dùng có thể tùy chỉnh chế độ bằng cách bấm biểu tượng la bàn, sau đó bấm tiếp ảnh đại diện trên góc phải và chọn "Cài đặt".

Google,trí tuệ nhân tạo
Người dùng có thể tùy chỉnh Google Assistant bằng cách bấm biểu tượng la bàn.
Google,trí tuệ nhân tạo
Bấm tiếp ảnh đại diện trên góc phải và chọn "Cài đặt".

Cách nói chuyện với chị Google không bật Google Assistant

Trong mục cài đặt, nếu vào phần "Voice Match", người dùng có thể thiết lập để "chị Google" nhận diện đúng giọng nói của mình và nói chuyện mà không cần mở Google Assistant. Trước hết hãy bật lựa chọn để thiết lập câu lệnh mở "Hey Google", sau đó làm theo hệ thống chỉ dẫn để ghi mẫu giọng nói.

Google,trí tuệ nhân tạo
Trong mục cài đặt, nếu vào phần "Voice Match", người dùng có thể thiết lập để nói chuyện mà không cần mở Google Assistant.
Google,trí tuệ nhân tạo
Hãy bật lựa chọn để thiết lập câu lệnh mở "Hey Google", sau đó làm theo hệ thống chỉ dẫn để ghi mẫu giọng nói.
 

Cách nói chuyện với chị Google ngoài màn hình khóa

Người dùng cũng có mục để thiết lập nói chuyện được với "chị Google" ngay từ màn hình khóa. Chức năng này vẫn cần cài đặt nhận diện giọng nói như trên nếu người dùng muốn truy cập thông tin cá nhân.

Google,trí tuệ nhân tạo
Người dùng cũng có mục để thiết lập nói chuyện được với "chị Google" ngay từ màn hình khóa.
Google,trí tuệ nhân tạo
Bấm "Có, Tôi đồng ý" ở màn hình hướng dẫn.
Google,trí tuệ nhân tạo
Chức năng này vẫn cần cài đặt nhận diện giọng nói "OK Google" nếu người dùng muốn truy cập thông tin cá nhân.

Nếu cần hãy xem thêm hướng dẫn nói chuyện với "chị Google" ở đây.

Anh Hào

Hướng dẫn nói chuyện với "chị Google" đầy đủ, mới nhất

Hướng dẫn nói chuyện với "chị Google" đầy đủ, mới nhất

Người dùng điện thoại cần mở ứng dụng Google Assistant để nói chuyện với "chị Google", bên cạnh đó có thể bật ngôn ngữ tiếng Việt và chế độ nhận diện giọng nói.