Trong nhiều thủ tục giấy tờ, mã số thuế doanh nghiệp là thông tin cần thiết. Nhiều trang web hiện nay đã hỗ trợ tra cứu mã số thuế doanh nghiệp đầy đủ. Ngược lại từ mã số thuế, mọi người có thể tra cứu một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp. Khi tra cứu, chúng ta nên đối chứng từ nhiều nguồn khác nhau.

Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên web Tổng cục Thuế

Để tra cứu mã số thuế doanh nghiệp, người dân truy cập vào trang web Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) ở địa chỉ tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp.

mã số thuế,tra cứu,hướng dẫn
Để tra cứu mã số thuế doanh nghiệp, người dân truy cập địa chỉ tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp.

Hãy nhập tên tổ chức doanh nghiệp cần tra cứu mã số thuế, nhập mã xác nhận, rồi bấm nút "Tra cứu". Kết quả sẽ hiển thị phía dưới.

mã số thuế,tra cứu,hướng dẫn
Hãy nhập tên tổ chức doanh nghiệp cần tra cứu mã số thuế, nhập mã xác nhận, rồi bấm nút "Tra cứu". Kết quả sẽ hiển thị phía dưới.
 

Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp trên web bên ngoài

Trang web masothue.vn cũng là địa chỉ hỗ trợ tra cứu mã số thuế doanh nghiệp khá đầy đủ. Ở đây, người tra cứu cũng nhập tên tổ chức doanh nghiệp, rồi bấm nút "Tra cứu".

mã số thuế,tra cứu,hướng dẫn
Trên trang web masothue.vn, người tra cứu cũng nhập tên tổ chức doanh nghiệp, rồi bấm nút "Tra cứu".
mã số thuế,tra cứu,hướng dẫn
Hệ thống masothue.vn hiển thị thông tin khá đầy đủ.

Anh Hào

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế cá nhân 2021

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế cá nhân 2021

Để tìm lại mã số thuế cá nhân, mỗi người có thể tự tra cứu trên trang web của Tổng cục Thuế, hoặc ở một số địa chỉ bên ngoài.