Mới đây VinaPhone đã nâng cấp hệ thống gói cước 4G để đủ sức hấp dẫn và cạnh tranh. Trong đó, có gói cước 4G VinaPhone cơ bản theo chu kỳ ngày, dung lượng đạt 1GB, cước phí 5.000 đồng.

Gói cước theo chu kỳ ngày này có ưu điểm là khả năng kiểm soát gia hạn linh hoạt, dành cho những người dùng không thường xuyên, dù giá cước khá cao so với gói dài hạn.

VinaPhone,đăng ký 4G,gói cước 4G
Gói cước 4G VinaPhone 1 ngày 5K 1GB dành cho những người dùng nhiều nhưng không thường xuyên

Cách đăng ký 4G Vina 1 ngày 5K 1GB

D5

Giá cước: 5.000 đồng.

 

Thời hạn: 1 ngày.

Dung lượng: 1GB. Hết dung lượng, thuê bao ngừng truy cập Internet tốc độ cao.

Đăng ký: soạn D5 ON gửi 888

Hủy gói cước: HUY D5 gửi 888.

Anh Hào

Hướng dẫn đăng ký 4G VinaPhone 1 tháng, ngày được 1GB

Hướng dẫn đăng ký 4G VinaPhone 1 tháng, ngày được 1GB

Với cùng dung lượng 30 GB/tháng, sẽ có gói cước 4G VinaPhone mà dung lượng data bị giới hạn, cũng có gói cước mà người dùng tiếp tục được truy cập Internet ở tốc độ thông thường khi hết dung lượng tốc độ cao...