Gần đây, nhiều tài khoản Facebook nhận được thông báo yêu cầu bật tính năng được gọi là Facebook Protect. Facebook Protect là cơ chế bắt buộc người dùng đăng ký lớp bảo mật thứ hai, với các phương thức đã quen thuộc từ trước. Người dùng có thể thực hiện đăng ký trên máy tính, hoặc trên app điện thoại.

Facebook sẽ đặt ra thời hạn 15 ngày để bật Facebook Protect. Sau thời hạn này người dùng sẽ bị khóa tài khoản cho tới khi hoàn thành đăng ký tham gia. Sau đó, người dùng vẫn có thể quay lại chỉnh sửa cập nhật lớp bảo mật thứ hai, và app điện thoại cũng là một lựa chọn để thực hiện.

Bên dưới sẽ là các bước cập nhật Facebook Protect trên điện thoại, cụ thể là thay đổi số điện thoại nhận SMS OTP.

Facebook

Cách chỉnh sửa Facebook Protect trên điện thoại

Trên app Facebook, người dùng vào danh mục mở rộng, chọn "Cài đặt & quyền riêng tư" => "Cài đặt".

Facebook
Trên app Facebook, người dùng vào danh mục mở rộng, chọn "Cài đặt & quyền riêng tư" => "Cài đặt".

Sau đó, hãy vào tiếp mục "Mật khẩu và bảo mật" => "Sử dụng xác thực 2 yếu tố".

 
Facebook
Hãy vào tiếp mục "Mật khẩu và bảo mật".
Facebook
Chọn "Sử dụng xác thực 2 yếu tố".

Để đổi số điện thoại nhận SMS, người dùng bấm vào dấu "..." cạnh số điện thoại hiện tại, và chọn "Dùng số điện thoại khác".

Facebook
Để đổi số điện thoại nhận SMS, người dùng bấm vào dấu "..." cạnh số điện thoại hiện tại.
Facebook
Chọn "Dùng số điện thoại khác".
Facebook
Hãy nhập số điện thoại mới.

Anh Hào

Hướng dẫn bật Facebook Protect qua SMS

Hướng dẫn bật Facebook Protect qua SMS

Khi được gửi thông báo mời tham gia Facebook Protect, cách thức bảo mật 2 lớp thông dụng nhất mà người dùng lựa chọn vẫn là nhận mã OTP qua tin nhắn SMS.