Trong thời kỳ phát triển của trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo của Google sẽ mang đến trải nghiệm thú vị và dần khiến cuộc sống trở nên tiện nghi hơn. Người dùng có thể nhờ trợ lý ảo Google đọc nội dung một trang web, hoặc một bài báo điện tử bất kỳ trên điện thoại.

Để sử dụng tiện ích đó, người dùng cần chọn ít nhất một ngôn ngữ là tiếng Anh cho trợ lý ảo Google (xem những hướng dẫn thiết lập cơ bản ở đây). Và tốt nhất người dùng nên mở trang web trên trình duyệt Chrome.

Cách nhờ trợ lý ảo Google đọc nội dung web

Để nhờ trợ lý Google đọc nội dung web, người dùng nói hoặc viết (tốt nhất nên viết) những câu lệnh như "read this page", hoặc "read aloud". Trong lần đầu tiên sử dụng tính năng này, người dùng cần đồng ý để Google Assistant thu thông tin ngữ cảnh màn hình.

 
Google,trí tuệ nhân tạo
Trong lần đầu tiên nhờ trợ lý Google đọc nội dung web, người dùng cần đồng ý để Google Assistant thu thông tin ngữ cảnh màn hình.

Ngay sau khi đưa ra yêu cầu, người dùng chuyển sang mở Chrome với trang web chuẩn bị sẵn. Trợ lý ảo Google sẽ phát ra một chương trình chạy âm thanh để người dùng tua và chỉnh tốc độ.

Google,trí tuệ nhân tạo
Người dùng chuyển sang mở Chrome với trang web chuẩn bị sẵn, trợ lý ảo Google sẽ phát ra một chương trình chạy âm thanh.

Anh Hào

Hướng dẫn nói chuyện với "chị Google" đầy đủ, mới nhất

Hướng dẫn nói chuyện với "chị Google" đầy đủ, mới nhất

Người dùng điện thoại cần mở ứng dụng Google Assistant để nói chuyện với "chị Google", bên cạnh đó có thể bật ngôn ngữ tiếng Việt và chế độ nhận diện giọng nói.